Zużycie plastiku w Polsce i Europie w ostatnich latach — czy będzie lepiej?

W 2023 roku zużycie plastiku w Polsce i Europie kontynuuje być istotnym zagadnieniem zarówno pod względem środowiskowym, jak i gospodarczym.

W Polsce roczne zużycie plastiku wynosi około 3,5 miliona ton. Z tego jedna trzecia, czyli około 1,17 miliona ton, jest wykorzystywana do produkcji opakowań. Znaczący udział w zużyciu tworzyw sztucznych ma także sektor budowlany (26%) oraz branża motoryzacyjna (10%). Interesujące jest, że zużycie tworzyw do produkcji opakowań w Polsce systematycznie wzrasta – w latach 2013-2017 zwiększyło się o 20%, osiągając 1,12 miliona ton. Największy udział w produkcji opakowań mają torby na zakupy wielokrotnego użytku, folie oraz tacki do żywności, przy czym produkcja butelek PET stanowi jedynie 14% sektora opakowań.

W kontekście europejskim, blisko jedna trzecia odpadów z tworzyw sztucznych trafia do recyklingu. Jednakże, problemem jest jakość i cena produktów pochodzących z recyklingu w porównaniu z ich pierwotnymi odpowiednikami, co utrudnia recykling. W 2018 roku popyt na tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu stanowił zaledwie 6% zapotrzebowania na tworzywa sztuczne w Europie. W Unii Europejskiej najczęstszym sposobem utylizacji odpadów z tworzyw sztucznych jest odzyskiwanie energii, a następnie recykling, przy czym około 25% wszystkich wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych jest składowana. UE podjęła również szereg działań w ramach Zielonego Ładu, mających na celu zwiększenie poziomu recyklingu do 55% do 2030 roku, oraz przyjęła nowe przepisy dotyczące zmniejszenia ilości odpadów morskich z tworzyw sztucznych oraz promocji tworzyw biopochodnych i biodegradowalnych.

Ten przegląd wskazuje na rosnącą świadomość problemu związanego z zużyciem i recyklingiem plastiku w Polsce i Europie, a także na rosnące wysiłki w celu rozwiązania tego problemu.